ekis
 

GADES solution s.r.o. provozuje pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, energetické konzultační a informační středisko EKIS, což je BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Určena je občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Odborné konzultace poskytují kvalifikovaní energetičtí poradci ze společnosti GADES solution s. r. o., pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.


 

Naše středisko poskytuje zájemcům konzultace při osobní návštěvě na provozovně, telefonicky a on-line prostřednictvím INTERNETOVÉ PORADNY i-EKIS, kde můžete položit dotaz elektronicky. Ten bude předán odbornému poradci k vypracování odpovědi.

 

Využijte této jedinečné nabídky a zeptejte se zdarma odborníků na to co vás zajímá.

 

Stručné instrukce k položení elektronického dotazu pro středisko EKIS Příbor u Nového Jičína:

1) ZDE se dostanete na elektronický formulář pro položení dotazu,

2) V kroku 1 elektronického formuláře vyberte odborné téma, které Vás zajímá,

3) V kroku 2 vyberte ze seznamu prosím středisko EKIS Příbor (u Nového Jičína) pozice č. 27 shora,

4) V kroku 3 do pole dotaz vepište prosím stručnou charakteristiku Vašeho dotazu a vyplňte níže uvedené identifikační údaje.

 

Odpověď na Váš dotaz vám bude zaslána do 7 pracovních dnů na e-mail, který uvedete ve formuláři.

 

 

Níže naleznete stručné odpovědi na nejčastější otázky, mýty, polopravdy či tvrzení. Časem budou přibývat další. A jako v jiných oborech i ve stavebnictví platí rčení, „když ptáčka lapají krásně mu zpívají“. Pokud něco nevíte, nebojte se zeptat nezávislých odborníků, jsme tu pro Vás.


Musí dům dýchat? Má zateplení nějaký vliv na dýchání domů a stěn?

Na tuto otázku lze jednoznačně odpovědět, že „dýchání stavby“ není v žádném případě tepelným izolantem nikterak zásadně omezeno. Ovšem efekt „dýchání stavby“ přes stěny je nežádoucí a snižuje životnost vlastních materiálů stěny. Celá problematika „dýchání stavby, nebo dýchání stěn“ je naprosto účelová a záměrně zveličená. Přirovnání typu, že je to stejné, jako by se člověk zabalil do igelitu, je zásadně špatně a záměrně zavádějící. V případě problematiky růstů plísní lze jednoznačně konstatovat, že zateplením objektu se riziko vzniku plísní výrazně sníží.

 

Musím zateplovat i tlusté stěny?

Ano, zateplení tlustých stěn je stejně důležité jako zateplení tenkých stěn. Tvrzení nebo domněnka, že přes tlusté uniká méně tepla, je sice založená na fyzikálním podkladu, ale je silně zavádějící a nesprávně interpretovaná. Jenom pro představu uvádíme, že 1m tlustá cihelná stěna odpovídá tepelně izolačním vlastnostem 5 cm polystyrénu nebo minerální vaty.

 

Plíseň, plíseň, plíseň, plíseň?

Toto je rozsáhlá, komplikovaná a ze zdravotního hlediska velice závažná problematika, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď a vždy záleží na konkrétních okrajových podmínkách. Ve většině případů je příčina vzniku nebo výskytu kombinace více faktorů, z nichž největší velmi často představuje špatné užívání bytu majitelem po aplikaci moderních úsporných opatření. Plísňová problematika je velmi často bagatelizována a vnímána pouze jako kosmetická či vzhledová vada. Plísně respektive jejich spóry (semena) jsou v silných koncentracích obsaženy ve vzduchu (v celé místnosti) a při jejich dlouhodobém vdechování dochází ke vzniku velmi závažných chorob (alergie, astma, ekzémy, migrény, respirační choroby atd.). Mnohé plísňové spóry jsou karcinogenní a mohou svým agresivním charakterem způsobit až smrtelná onemocnění. Jsou dokonce zaznamenány případy, kdy dlouhodobě vdechované spóry způsobily růst plísní přímo v plicích. Plísně jsou velmi zákeřný a odolný parazit, se kterým je potřeba bojovat systematicky, cíleně a dlouhodobě (Savo opravdu nestačí).

 

Je lepší polystyrén, nebo vata?

Toto je rovněž velmi obligátní a častá otázka, protože na ni neexistuje jednoznačná odpověď. Pokud se na oba materiály zaměříme pouze jako na tepelné izolanty, tak lze jednoznačně říci, že jejich tepelně izolační schopnosti jsou téměř identické a je tedy lhostejné jaký izolant použijeme. Je třeba si uvědomit, že mezi výrobci polystyrénových izolací a vatových izolací zuří konkurenční boj, jehož výsledkem je vzájemné pošpiňování a záměrné klamání konečného spotřebitele. Oba izolanty (ať se to výrobcům libí nebo ne) jsou v mnohých ohledech velmi podobné a srovnatelné (ekologie, tepelně izolační vlastnosti, atd.) teda kromě ceny. Je třeba si uvědomit základní fakt, že tepelný izolant bude vždy zabudován do nějaké konstrukce a je třeba hodnotit vlastnosti celé výsledné konstrukce nikoli pouze izolant vytržený z kontextu stavby a konstrukce (toto se velmi často a zcela záměrně děje)!!! Mezi tepelným izolantem, ostatními materiály a dalšími konstrukcemi dochází vždy k vzájemné interakci, která má vliv na výsledné vlastnosti. Každý materiál má své výhody a nevýhody a jej jenom na každém z nás čemu dá přednost. Je třeba si uvědomit, že kterémukoli obchodníkovi nejde o naše dobro, ale pouze o to, aby prodal co nejvíce a co nejdráže. Nebojte se při rozhodování poradit s odborníky z oboru, protože děláte rozhodnutí na celý život. Tvrzení obchodníka nebo výrobce že jeho materiál je zdravější, přírodnější nebo ekologičtější je záměrně manipulační a lživé a svědčí o jeho chorobné touze prodat za každou cenu. Vždy trvejte na tom, aby obchodník prezentoval nejen výhody, ale i nevýhody. Rozhodnutí o koupi materiálu neprovádějte pod tlakem slevy, nebo momentálně výhodné nabídky.

 

Vyplatí se zateplit, nebo ne?

Zde lze jednoznačně říci, že pokud je stavba trvale vytápěna tak ano.

 

Když zateplím, utěsním dům?

Tato otázka je velmi podobná otázce s „dýcháním staveb a stěn“. Je pravdou, že zateplením stavby se sice sníží schopnost stěn propouštět páru, ale velmi nepatrně (asi podobně jako když se provede nová omítka). Ve výsledku je téměř lhostejné zda použijeme na zateplení vatu nebo polystyrén. Zateplením objektu se vnitřní vlhkostní mikroklima zásadně nezmění. Je nežádoucí, aby docházelo ke vnikání páry do konstrukce, protože tímto jevem dochází k výrazným tepelným ztrátám, k degradaci vlastních materiálů a následnému zkrácení životnosti celé konstrukce.

 

Difúzně otevřená a uzavřená konstrukce?

Co je lepší difúzně otevřená nebo uzavřená konstrukce? Je zapotřebí objektivně přiznat, že difúzně otevřená konstrukce je pouze nouzové řešení stavu, kdy nejsme schopni vyrobit difúzně uzavřenou konstrukci. A jako vždy i zde perfektně funguje marketing, který jednoznačně podporuje difúzně otevřenou konstrukci na základě polopravd a účelově zmanipulovaných faktů. Jakákoli nekontrolovaná difúze vodních par přes konstrukci degraduje vlastní materiály a snižuje jejich životnost. Vodní páry by měly být z objektu odváděny řízeným větráním a nikoli nekontrolovatelně přes obvodové konstrukce.