Energetické audity
 

Zájemcům o energetické audity zpracuje energetický auditor energetický audit v souladu se zákonem 406/2000 SB. o hospodaření energií a jeho prováděcími vyhláškami energetický audit na objekty i energetický audit na technologie (fotovoltaické elektrárny, bioplynové stanice, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky atd.). Vypracováváme energetický audit, jako podklady pro získávání státních a evropských dotací a jako podklady pro výběrové řízení na změnu dodavatele elektrické energie, plynu, tepla atd.

Při zpracovávání energetických auditů probíhá neustálá koordinace mezi projektantem a auditorem. Tato součinnost zajišťuje maximální podobnost mezi variantami navrženými v energetickém auditu a projektem, což zaručuje žadateli o dotace z dotačních programů mnohem větší pravděpodobnost při získání dotací. Dále připravíme a zpracujeme veškeré odborné energetické podklady pro získání dotací.

Součástí energetického auditu společnosti GADES solution s.r.o. je trojrozměrný energetický model, který názorně zobrazuje energetický významné zóny a konstrukce a minimalizuje tak riziko vytvoření chyby. Na základě požadavků investora lze energetický audit doplnit o termovizní snímky, nebo počítačové modely kritických míst.

Našim klientům nabízíme zpracování energetických studií a analýz, jako podklady pro vytvoření energetických úspor či zavedení energetického managementu, v neposlední řadě tyto dokumenty pomohou rychle a efektivně odhalit místa s největší spotřebou energií a navrhnout opatření vedoucí k eliminaci těchto spotřeb.

Dále zpracováváme podkladovou dokumentaci pro výběrová řízení na změnu dodavatele elektrické energie, plynu, tepla, teplé vody a podobně. Součástí této dokumentace je i analýzy právních vztahů uzavřených smluv a hledání vhodných variant o jejich vypovězení či přesmluvnění.