Energetický management
 

Provádíme energetický management což jsou služby z oblasti úspor energií, stavební fyziky, energetický management, energetiky a tepelné techniky budov. Poskytujeme komplexní službu energetický management včetně aplikace energetický management IGADES energy management.

Výstupy z činnosti energetický management jsou klíčové pro finanční hospodářství daného celku (obce, města firmy), protože v drtivé většině případů znamenají opatření vedoucí k trvalým energetickým potažmo finančním úsporám. Nesporné přínosy služby energetický management jsou například efektivní a průhledné financování energií, stálá kontrola nad dodavateli energií, efektivní přehodnocení smluvních vztahů, ucelená a přehledná databáze energetického hospodářství zcela prokazatelně vedou k efektivnějšímu a hospodárnějšímu řízení města, obce, kraje nebo firmy. Energetický management jako jediný nástroj dokáže dlouhodobě a systematicky udržet maximální úspory energií.

Stále komplikovanější, náročnější a odbornější energetické hospodářství, s nepřehlednou a zmatečnou legislativní zátěží, předurčuje energetický management, jako jediný nástroj pro správu energií. Bez znalostí odborníků v oboru energetický management již není možné na úrovni obce, nebo města efektivně spravovat energetické hospodářství.

Energetický management IGADES energy management je elektronický nástroj energetického managementu pro správu energií a medií, které se běžně v energetickém systému nacházejí, což je nejčastěji budova, obec, město, kraj a jiné organizace. Spravované energie pro energetický management jsou především média jako elektrická energie, plyn, teplo, voda, ale také třeba datová média, jako jsou služby za zprostředkování internetu, telefonních služby a podobně.

Energetický management IGADES energy management umožní trvale, efektivně a průhledně sledovat a spravovat energie v budově, obci, městě, kraji nebo firmě. IGADES  energy management nevyžaduje odbornou obsluhu, nemá speciální nároky na technologie a jeho používání zvládne každý uživatel běžného PC a internetu. IGADES  energy management  je nástroj podobný elektronickému bankovnictví, s jehož pomocí budete mít pod kontrolou energetické hospodářství kdekoli. Energetický management je služba budoucnosti

Energetický management IGADES energy management a jeho přínosy pro město, obec, kraj

· Výstupy umožňují efektivněji a hospodárněji řídit město, obec nebo kraj

· Průhledně financovat energie a média

· Finanční a energetické úspory

· Podklady pro výběrová řízení na dodavatele energií

· Absolutní kontrola nad energetickými toky

· Ucelená a přehledná databáze odběrových míst

· Podklady pro tvorbu rozpočtu

· Kontrola nad smluvními vztahy s dodavateli energií

· Přehledná knihovna smluv a dokumentů

· Průkazná a stálá kontrola nad dodavateli energií

Co to vlastně je energetický management a IGADES energy management

· Elektronický nástroj energetického managementu

· Trvale prováděný a systematicky řízený energetický audit

· Sledovací a monitorovací prostředek energetických toků

· Úložiště dokumentů a podkladů

· Sofistikovaný analytický nástroj z oblasti energií

· Není zapotřebí žádná softwarová instalace, žádné upgrady

· Postačí běžné počítačové vybavení s připojením na internet

Proč vznikl energetický management IGADES energy management

· Z potřeby starostů a primátorů trvale kontrolovat finanční toky na energie.

· Z potřeby hledat trvalé úspory ve financích na energie.

· Z potřeby určit slabá a kritická místa pro plánované systémové opravy.

· Z potřeby systematicky a trvale snižovat finanční a energetickou náročnost.

· Z potřeby systému, nezávislého na lidských zdrojích a odborných znalostech

· Z potřeby provádět zpětný reporting nadřazeným orgánům.

Jak vznikl energetický management IGADES energy management

· Za součinnosti starostů, energetiků a softwarových vývojářů.

· Nástroj byl vyvíjen přímo s cílovou skupinou pro kterou je určen.

· Do aplikace jsou zapracovány připomínky všech zúčastněných

· Výstupy plně akceptují požadavky klienty

Co je náplní a co všechno umí energetický management IGADES energy management

· Náplní systému je trvale kontrolovat finanční a energetické toky.

· Analyzovat a vyhodnocovat energetická a finanční data.

· Srovnávat skutečná a modelová data

· Navrhovat systémová úsporná opatření

· Shromažďovat potřebné dokumenty

· Připravovat data pro tvorbu nového rozpočtu

· Zprůhlednit a zefektivnit financování energetiky

Proč je zapotřebí energetický management IGADES energy management

· Systém energetického hospodářství je netransparentní a neefektivní

· Chybí kontrola nad energetickými toky a smluvními vztahy

· Chybí ucelená a přehledná databáze energetického hospodářství

· Úsporná opatření jsou prováděna nesystémově a kontraproduktivně

· Chybí přehledný systém evidence a katalogizace

· Nejsou kompaktní podklady pro případné tendrování energií

Požadavky na součinnost pro energetický management IGADES energy management

· Nachystat a vytipovat objekty

· Připravit faktury dva roky dozadu

· Umožnit prohlídky objektů

· 1měsíčně provádět odečty měřidel a vkládání dat do systému

Požadavky sytému na energetický management IGADES energy management

· Běžné počítačové vybavení (je možno použít i jednoduché a levné netbooky)

· Internetový prohlížeč

· E-mailový klient

· Připojení k internetu

· V případě potřeby a zlevnění provozu (skype a icq)