fotovoltaicke elektrarny
 
fotovoltaicke elektrarny

Fotovoltaické elektrárny navrhujeme, fotovoltaické elektrárny projektujeme, fotovoltaické elektrárny auditujeme. Společnost GADES solution s.r.o. se stala v letech 2008 - 2009 Českou špičkou v oblasti projekce fotovoltaických elektráren, zpracovávání podkladů a poradenství pro výstavbu fotovoltaických elektráren a jiných obnovitelných zdrojů. Svým klientům nabízíme kompletní služby na klíč spojené s vyřízením územního rozhodnutí, stavebního povolení, nebo ohlášením stavby, těchto dokladů nutných k výstavbě fotovoltaické elektrárny. Provádíme odborné poradenství, konzultace, posuzování projektů, investičních záměrů, vyhodnocování vhodnosti pozemků a střech pro investice do fotovoltaických elektráren.

Studie využitelnosti území a ploch pro fotovoltaické elektrárny

Studie velmi podrobně mapuje předpokládané území, plochy, budovy, střechy, pro uvažovanou výstavbu fotovoltaické elektrárny, nebo systému. Jsou vytvořeny adekvátní reálné 3D modely, které s maximální možnou mírou přesnosti simulují terény a plochy v závislosti na zastínění fotovoltaických článků. Výstupem této studie využitelnosti území je predikce maximálního možného výkonu, který lze na území nebo budovu umístnit, dále minimální a maximální rozestup fotovoltaických stolů, počet panelů, roční solární a finanční výtěžnost.

Projektová dokumentace stavební pro fotovoltaické elektrárny

Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu a obsahu nutném pro územní nebo stavební řízení. Předmětem této dokumentace je výkresová textová část ke stavebním prvkům fotovoltaické elektrárny jako jsou stavební část trafostanice, základové konstrukce nosných konstrukcí fotovoltaických panelů, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, oplocení, VN elektro přípojka, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Projektová dokumentace elektro VN a NN fotovoltaické elektrárny

Projektová dokumentace obsahuje elektro specializaci jejíž součástí jsou bloková schémata zapojení, dimenze sběračů a střídačů, elektro schémata trafostanic, měřící a jistící soustavy, projektovou dokumentaci VN přípojky a jiné. Tato dokumentace je nezbytná pro udělení stavebního povolení pro výstavbu fotovoltaické elektrárny

Projektová dokumentace požární

Obsahem této specializované projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení, které určuje požárně nebezpečné prostory, odstupové vzdálenosti, nástupové plochy požárního zásahu a případné rozmístění hasících prvků. Součástí této projektové dokumentace je vyjádření požární prevence, které je požadováno jako doklad k územnímu a stavebnímu řízení.

Projektová dokumentace pro vyjmutí půdy ze ZPF

Kladné stanovisko o dočasném vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu je nezbytný doklad k žádosti o stavební povolení. Toto stanovisko se vydává na základě projektové dokumentace, která musí obsahově a rozsahově odpovídat vyhlášce 13/1994 sb.

Energetický audit

Energetický audit je nezbytný dokument, který se přikládá jako doklad k žádosti o bankovní úvěr. Naše společnost se stala externím hodnotitelem projektů a energetických auditů pro některé bankovní domy v České a slovenské republice. Svým klientům nabízíme vypracování energetických auditů na nejvyšší kvalitativní úrovni, se zohledněním všech požadavků bankovního sektoru.

Inženýring

Provádíme inženýrskou činnost v oblasti fotovoltaických elektráren, svým klientům nabízíme cenné zkušenosti z oblasti jednání se stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány či účastníky řízení. Součástí naší inženýrské činnosti je plné odborné zastupování investora.

Reference v oblasti fotovoltaických elektráren

Fotovoltaická elektrárna FVE DIAMO I., Dolní Rožínka - Tato elektrárna byla navržena a zrealizována na zrekultivovaném území po těžbě uranu v areálu podniku GEAM Dolní Rožínka. Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, inženýring, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE DIAMO II., Dolní Rožínka - Tato elektrárna byla navržena a zrealizována na zrekultivovaném území po těžbě uranu v areálu podniku GEAM Dolní Rožínka a dispozičně navazuje na fotovoltaickou elektrárnu FVE DIAMO I. Dolní Rožínka. Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, inženýring, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE Otice, Otice u Opavy - Tato elektrárna byla navržena a zrealizována na území průmyslové zóny v Oticích u Opavy. Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, inženýring, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE Kunčice, Kunčice nad Labem - Tato elektrárna byla navržena na území průmyslové zóny v Kunčicích na Labem. Toto území bylo zatížené průmyslovou činností z Krkonošské Vápenky . Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, inženýring, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE Bystřice, Bystřice nad Pernštejnem - Tato elektrárna byla navržena na území průmyslové zóny v Bystřici nad Pernštejnem. Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, inženýring, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE Osíčko, Bystřice pod Hostýnem - Tato elektrárna byla navržena na území průmyslové zóny v obci Osíčko u Bystřice pod Hostýnem. Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, inženýring, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE Kožlí, Obec Kožlí - Tato elektrárna byla navržena na území průmyslové zóny u obce Kožlí. Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, inženýring, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE Kosihy, Obec Kosihy na Slovensku - Tato elektrárna byla navržena na území průmyslové zóny v obci Kosihy na Slovensku. Součástí naší dodávky byly kompletní produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie, projekty, audity, optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE Komárno, Obec Komárno - Tato elektrárna byla navržena na území průmyslové zóny v obci Komárno. Součástí naší dodávky byly produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie a optimalizace výkonu).

Fotovoltaická elektrárna FVE VALMEZ I., Valašské Meziříčí - Tato elektrárna byla navržena na území průmyslové zóny u města Valašské Meziříčí. Součástí naší dodávky byly produkty z oblasti fotovoltaických elektráren (studie a optimalizace výkonu).