Odborné posudky
 

Nabízíme nezávislé analyzování a odborné posuzování energetických systému, staveb, konstrukcí, detailů, solárních systému. Odborné poradenství a nezávislé posuzování investičních záměrů, studií, projektů, novostaveb a rekonstrukcí.

Provádíme odborné znalecké posudky z oblasti stavební poruchy a vady, solární systémy, pozemní stavitelství, nízkoenergetická a pasivní výstavba, energetika, termovizní kontrola budov.

Stavební analýza objektu

Ve své podstatě se jedná o podrobný stavební průzkum, který zkoumá vlastní objekt od základových konstrukcí až po střechu. Součástí stavební analýzy je i určení vad a poruch, které se na daném objektu a jeho konstrukcích vyskytují. Toto komplexní stavební zhodnocení objektu slouží jako podklad pro projekční práce či uvažovanou rekonstrukci domu, tak aby jednotlivé opravy byly vedeny systematicky a byla vyloučená jejich vzájemná kontraprodukce.

Termovizní analýza objektu

Termovizní analýzu doporučujeme všem zájemcům o koupi nemovitosti či stavebníkům a investorům před kolaudací a předání stavebních prací. V současné době je kladen maximální důraz na kvalitu provádění staveb, aby bylo zajištěno šetrné nakládání s energiemi a zdravé interní mikroklima. Bohužel v drtivé většině případů, obzvláště při výstavbě rodinných domů, dochází k technologické nekázni řemeslníků. Nejsou výjimkou případy, kdy mezi krokvemi zcela chybí tepelná izolace.

Analytická činnost 

Analytická činnost spočívá ve vyhodnocování zjištěných faktů, dodaných dokladů, naměřených hodnot atd. Hlavním cílem je nalezení souladu mezi modelovou a skutečnou situací a hledání možných energetických a finančních úspor.

Předmětem této činnosti je zejména analýza:

·                Energetických auditů

·                Smluvních vztahů s dodavateli energií

·                Tepelně technických vlastností předmětných budov

·                Provozu budov

·                Technologických částí

·                Systému měření