Odborné poradenství
 

Nabízíme odborné nezávislé poradenství ve stavebnictví a energetice se zaměřením na úsporu energií a energetickou bilanci staveb. Poradenství a zastupování investora v jakékoliv fázi projektů. Simulace staveb, konstrukcí a detailů. Nízkoenergetická a pasivní výstavba. Výstavba fotovoltaických elektráren, dotace Zelená úsporám, vady a poruchy, tvorba plísní, obnovitelné zdroje. Konzultační činnost.

V terciální i bytové sféře při výstavbě nových objektů nebo rekonstrukci stávajících, pokud to bude účelné a technicky možné, požadovat splnění nízkoenergetických případně pasivních standardů a využívání ekologických a obnovitelných zdrojů energií.

Při výstavbě a rekonstrukcích zvážení možnosti využívání OZE, a to především:

·                solární systémy pasivní i aktivní

·                tepelná čerpadla

·                biomasa

·                kogenerace 

Období přípravy projektových prací na výstavbu nových objektů v majetku města je právě vhodné pro zahájení souboru činností směřujících k dosažení stavu, jaký bude na ostatních objektech města dosažen jen za vynaložení dodatečného úsilí a dodatečných investičních nákladů.

Již v počáteční fázi projektových prací je nezbytné konzultovat s projekčními kancelářemi zejména následující záležitosti:

·                tepelně technické vlastnosti objektů s ohledem na požadavky stávající legislativy

·                orientace budov, poměr plochy zasklení ku obvodovému plášti

·                vhodné umístění úplného souboru měřičů energií (elektroměry, měřiče tepla, plynoměry, vodoměry)

·                oprávněné požadavky budoucího provozovatele na jednotnost technických zařízení z hlediska snadnosti obsluhy, údržby a servisu. 

Z hlediska hladkého zahájení provozu bude nezbytné sestavit provozní harmonogramy s ohledem na požadavky jednotlivých pracovišť:

·                teplotní komfort v jednotlivých objektech a místnostech (časy, teploty);

·                provoz vzduchotechniky a chlazení;

·                provoz energeticky náročných spotřebičů.