O nás
 

Společnost GADES solution s.r.o. je odborná firma zabývající se problematikou úspor energií, obnovitelnými zdroji (fotovoltaika, kogenerace, tepelná čerpadla, solární systémy), energetickou náročnosti budov a technologií. Provádíme a zavádíme energetický management. Našim klientům nabízíme kompletní odborný servis. Jedním z našich hlavních cílů je odborná pomoc investorům v oblasti výstavby a úspor energií. Nabízíme kompletní služby vedoucí k trvalému snížení energetických potřeb a aplikaci pro energetický management IGADES energetic management.

 

Ing. Milan Gabzdyl

jednatel společnosti, zodpovědná osoba pro divizi energetika, poradenství, energetický management

Tel.: +420 777 55 43 19, E-mail: gabzdyl©gades.cz

 

Inženýr v oboru navrhování pozemních staveb a pozemní stavitelství. Autorizovaný energetický auditor. Držitel evropského certifikátu pro navrhování pasivních staveb. Autorizovaná osoba pro vytváření PENB a energetických posudků. Odborný znalec v oboru energetika a nízkoenergetická a pasivní výstavba. Člen hodnotící komise pro vybrané dotační tituly v ČR a EU. Externí hodnotitel projektů Ministerstva průmyslu a obchodu, člen hodnotící komise pro univerzitu VUT Brno, externí konzultant univerzity MZLU a univerzity VUT.

Specializace: energetický management, solární systémy, energetika, úspory energií, nízkoenergetická výstavba.

 

Ing. Martin Deutsch, Ph.D.

jednatel společnosti, zodpovědná osoba pro divizi stavebnictví, poradenství, diagnostika

Tel.: +420 773 55 43 19, E-mail: deutsch©gades.cz

 

Inženýr v oboru navrhování pozemních staveb a pozemní stavitelství. Doktor v oboru stavební fyzika a tepelná technika budov. Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby č. 1005155. Odborný znalec pro obory: pozemní stavby, vady a poruchy staveb, solární systémy, nízkoenergetická a pasivní výstavba. Registrovaná osoba na provádění energetických posudků a projektové dokumentace pro dotační tituly. Externí přednášející Fakulty stavební Brno, člen hodnotící komise univerzity VUT Brno, externí konzultant pro univerzitu MZLU, univerzitu VUT.

Specializace: solární systémy, energetická bilance budov, stavební vady a poruchy, úspory energií, nízkoenergetická a pasivní výstavba.

 

Používaný software

Firma GADES solution s.r.o. používá pro zpracovávání svých dokumentů a produktů pouze legálně zakoupený hardware a software.


 

  • Windows 7
  • Internet Explorer, Microsoft Outlook
  • Microsoft Office
  • Rhinoceros 4.0, ZWCAD 2009i, SktechUp
  • Therm 2D, Energie 2009
  • IrfanView 4.1, GIMPShop 2.2.8