Pasportizace a digitalizace
 

Provádíme objektovou i technologickou pasportizaci se zaměřením na firmy, obce, města. Samotná pasportizace je vícestupňová (základní, podrobná), dle požadavků zadavatele. Výstupy jsou jak v digitální, tak i v tištěné podobě, dle zadání investora.

Objektová pasportizace (základní)

Má charakter předběžného stavebního průzkumu stanovujícího základní popis objektů a jejich konstrukcí, jak materiálově, tak i konstrukčně. Součásti základní pasportizace je vytvoření identifikačních karet objektů IKO a podrobné fotodokumentace. Výstupem je tištěný a elektronický dokument celkově popisující a charakterizující objekty a jejich konstrukce. 

Objektová pasportizace  (podrobná)

Jedná se o rozšířenou základní stavební pasportizaci. Součásti této podrobné stavební pasportizace je vytvoření stavební výkresové dokumentace s podrobnou charakteristikou jednotlivých položek (plochy a druhy oken, podlah, dveří, atd.). Dále bude vytvořená podrobná fotodokumentace s komentářem charakteristických celků. Výstupem jsou tištěné a elektronické dokumenty, výkresová dokumentace celkově popisující a charakterizující objekty a jejich konstrukce. 

Technologická pasportizace

Provádíme technologickou pasportizaci ve dvou stupních (základní/podrobná), jako objektovou pasportizaci. Výstupem jsou tištěné a elektronické dokumenty celkově popisující a charakterizující technologie a jejich jednotlivé prvky. 

Digitalizace dokumentace

Nabízíme možnost digitalizace stávající dokumentace (v tištěné podobě) do elektronické podoby dle požadavků zadavatele.