Reference
 

Za dobu svého působení na Českém a Slovenském trhu jsme samostatně, či ve spolupráci, nebo jako subdodavatel, zpracovali a provedli značné množství energetických auditů, průkazů energetické náročnosti, odborných posudků, termovizních a energetických analýz či studií. Dále projekty na bytové domy, lékařská zařízení, administrativní budovy a rodinné domy. Podklady pro dotační tituly a výběrová řízení, zadávací dokumentaci, strategické a rozhodovací podklady. Naše společnost rovněž provádí publikační a konzultační činnost. Seznam z vybraných referencí je uveden níže.

 

Energetické audity

Energetický audit polikliniky ve Slavkově.

Energetický audit hotelu Tanečnice na Pustevnách.

Energetický audit fotovoltaické elektrárny v Dubaji v Arabských Emirátech.

 

Audity odběrů elektřiny, zadávací dokumentace

Audit odběru elektrické energie Moravskoslezského kraje.

Zadávací dokumentace pro audit odběru elektrické energie ve městě Valašské Meziříčí.

Příprava pro energetický management ve městě Příbor a Štěpánkovice.

 

Energetické průkazy

Průkaz energetické náročnosti budovy na wellness centrum v Kuřimi.

Průkaz energetické náročnosti budovy na 250 rodinných domků a 140 bytových domů.

Průkaz energetické náročnosti na školu a školku v Krumvíři.

 

Posudky, analýzy

Posudek a stavební analýza 15 budov školního komplexu v Bzenci.

Posudek a stavební analýza 30 budov výrobního podniku MSA v Dolním Benešově.

Stavební analýza na 24 bytových domů v Brně.

 

Projekty, studie

Prováděcí projekt na snížení energetické náročnosti bytového komplexu v Brně.

Projekt pro stavební povolení fotovoltaických elektráren FVE DIAMO I a II, v Dolní Rožínce.

Prováděcí projekt pasivního rodinného domu v Opavě.

 

Termovizní měření, simulace

Termovizní analýza zdravotního střediska Katka v Opavě.

Termovizní analýza výrobního podniku TOZ Kuřim.

Termovizní analýzy a simulace 20 rodinných domů a 15 bytových domů.