termovize a stavební diagnostika
 

Termovize a termovizní měření provádíme v rámci stavební diagnostiky, řešíme termovize, termovizní měření a diagnostikování novostaveb staveb, termovizní měření a snímkování a termovize stávajících staveb, rekonstrukcí a přestaveb, ale především jednotlivých konstrukcí, nebo konstrukčních detailů. Termovizní měření neboli termovize odhalí špatně provedené zateplení nebo výměnu oken. Součástí této termovize a stavební diagnostiky mohou být kontroly správnosti provedení zateplení obvodových stěn obzvláště v souvislosti s programem zelená úsporám, termovize a termovizní měření či termovizní snímkování odhalí špatné provedené zateplení podkroví, nesprávné osazení oken, tepelné úniky, nesprávné provedení podlahového topení.

 

Termovize a termovizní snímkování odhalí i možnost vzniku plísní či je vhodná, jako termovizní detekce zatékání. Rovněž provádíme kontrolu klimatizací a klimatizačních systémů a systémů nuceného větrání. Provádíme dále měření kotlů a spalin. Do této termovize a stavební diagnostiky patří obzvláště:

 

termovize a termovizní snímkování, diagnostika tvorby plísní, měření teplot a vlhkosti, měření hluku, blower door test, neprůdušnost obálky, diagnostika vad a poruch konstrukcí, měření radonu, měření kotlů a vzduchotechniky, kontrola klimatizací a klimatizačních systémů, kontrola systémů nuceného větrání.

 

Tato stavební diagnostika slouží především majitelům domů, budov či staveb, jako kontrola správnosti provedení stavebních prací, či jako doklad pro reklamaci nekvalitně provedených stavebních prací. Nad výstupy ze stavební diagnostiky se nevedou žádné polemiky či diskuse. Tyto služby nabízíme rovněž stavebním firmám jako doklady pro případnou neoprávněnou reklamaci, nebo obranu proti subjektivnímu názoru investora.