Termovizní měření a termovize
 

Termovizní měření provádíme více než 5 roků, termovizní měření vyhodnocujeme, termovizní měření posuzujeme. Termovize, termovizní snímkování či termovizní měření je měření staveb a kritických detailů termovizní kamerou a slouží k odhalování skrytých vad a poruch konstrukcí, aniž by bylo potřeba do konstrukcí zasahovat (jedná se o nedestruktivní metodu). Na základě provedené termovize a naměřených hodnot je vypracována termovizní studie s detailním popisem skutečného stavu a návrhem opatření vedoucí k eliminaci defektů.

Termovizní měření odhalí úniky tepla přes stěny i okna. Termovizní měření je levná kontrola správného provedení stavby či domu. Termovizní měření je pomyslný bič na nekvalitní stavební firmy. Máte zateplenou stavbu? Máte vyměněná okna? Nechte si zkontrolovat správnost jejich provedení pomocí termovizního měření. Neplaťte kvalitní peníze za nekvalitní práci

Termovize, termovizní snímkování, termovizní měření

Provedení termovize, tedy pořízení termovizních snímků doporučujeme všem zájemcům o koupi nemovitosti či stavebníkům před kolaudací. Termovize dokáže odhalit špatně provedenou práci či nekvalitní materiál, především z oblasti zateplování staveb, výměna oken, zateplení podkroví atd. Termovize je především vhodná jako nástroj pro odhalování plísní a kritických detailů.

Naše termovizní měření není zdarma, protože ho provádí odborníci a ti nepracují zadarmo.

Termovize dále dokáže odhalit zatékání do stavby, či zatékání do střechy. V současné době je kladen maximální důraz na kvalitu provádění staveb, aby bylo zajištěno šetrné nakládání s energiemi a zdravé interní mikroklima. Bohužel v drtivé většině případů, obzvláště při výstavbě rodinných domů, dochází k technologické nekázni řemeslníků. Následkem je vznik tepelného mostu, v důsledku čehož vnitřní povrchová teplota klesne pod teplotu rosného bodu, dochází ke kondenzaci vodních par a následnému růstu plísní, které se neslučují se zdravým interním mikroklimatem.

Termovizní snímkování a měření, umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum stavebních konstrukcí. Výstupem měření je tzv. termogram, což je převedení teplotního pole konstrukce na dvourozměrný barevný nebo monochromatický obraz.

 

Modelování

Počítačové modelování (simulace) je moderní metoda zjišťování chování staveb a konstrukcí. Na základě přesně vytvořeného počítačového modelu v simulačním programu se dá předvídat, nebo dotačně ověřit chování jednotlivých konstrukcí, nebo celých staveb. Vhodná počítačová simulace dokáže reálně vyhodnotit konstrukce nebo stavby ve stádiu návrhů a studií. Nabízíme počítačové tepelně technické posouzení projektů, studií, návrhů, staveb, konstrukcí, detailů.